Teknologi & Muligheter

Hvor går veien til en grønnere fremtid for norsk industri og næringsliv? Hva må gjøres av tiltak for å nå klimamålene, og ivareta behov og ønsker knyttet til forbruk og energi? I hvilken grad kan ny teknologi være en del av løsningen? Og hva med klimaregnskap? Når kommer krav om dette, og vil det kunne være et nyttig verktøy eller en begrensning?

24.april

LØKKEN VERK

Våre foredragsholdere

Liv Kari Eskeland

Stortingsrepresentant for Høyre

Liv Kari Eskeland representerer Høyre på Stortinget, og sitter i Energi-og miljøkomiteen. Hun har vært på Stortinget siden 2009 som vararepresentant for Hordaland, og fikk fast plass etter valget høsten 2017. Hun er også varamedlem i Stortingets delegasjon til Nordisk råd. 

Ståle Gjersvold

Konsernsjef i TrønderEnergi

Ståle Gjersvold har vært konsernsjef i TrønderEnergi siden 2012. Forut for denne stillingen hadde han en rekke sentrale lederposisjoner i Statoil, hvor han blant annet var stasjonert i Houston som VP for Statoils prosjekter i USA. 

Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping, 

professor Medisinsk Teknologi

Prorektor for nyskaping er medlem av rektors lederteam. Hun leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid. Hernes har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold. 

Øystein Skiri

Daglig leder, Wiski Captial

Øystein Skiri er CEO for Wiski Capital, som investerer både i såkornfase og tidlig vekstfase. De jobber aktivt med selskapene de går inn i, og ser etter de råeste gründerhodene som virkelig ønsker gjøre en forskjell. 

Mona Grudt

Redaktør, programleder, modell og mye mer

Mona Grudt, jenta fra Stjørdal, ble verdenskjent over natten da hun i 1990 ble kåret til Miss Universe. Hun har vært både redaktør, spaltist og journalist i en rekke blader, og vært programmleder for flere TV-programmer. 

Marvin Wiseth

Konferansier

Også i år vil Marvin lede oss gjennom programmet. Marvin har bakgrunn fra politikk og næringsliv, og er i dag først og fremst forlegger og foredragsholder.

Løkken Kulturhus

LØKKEN VERK

Bergmannskonferansen er en midtnorsk næringslivskonferanse, som retter seg mot ledere på tvers av bransjer. Den finner sted i ”Orklas vugge”, i det historiske gruvesamfunnet Løkken Verk. Konferansen i 2020 blir den 15. i rekken. Den skal formidle verdier i tråd med det ”Bergmannen” har stått for det vil si: Tålmodighet, langsiktighet og stolthet. Konferansen skal være intim, ha tema og foredrag av høy kvalitet, og det legges stor vekt på hyggelige rammer rundt arrangementet.

01

DAG

06

FOREDRAG
 

© 2020 Bergmannskonferansen