Bergmannskonferansen 2019

Bærekraft & sirkulærøkonomi

Tema for 2019 har fokus på løsninger som lønner seg for samfunn og næringsliv. Det snakkes mye om sirkulærøkonomi, vi ønsker å se på konkrete muligheter. Grønn kraft og grønn infrastruktur er også viktige stikkord. Se flyer og program for konferansen under. 

Mottaker av Bergannsprisen 2019 var Jarl Gjønnes, fra Orkel AS. 

© 2020 Bergmannskonferansen