Bergmannskonferansen 2006

kraftsituasjonen

i midt-norge

I 2006 var tema for konferansen i hovedsak den vanskelige kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Det ble også holdt foredrag om rammevilkår og muligheter for næringslivet, spesielt med vekt på Midt-Norge.

Foredragsholderne i 2006:

 

Jens P. Heyerdahl d.y.

Arne L. Haugen, stortingsrepresentant (Ap) og medlem av næringskomiteen.

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Arve Slørdahl, administrerende direktør i Salvesen & Thams

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen