Bergmannskonferansen 2007

omstilling og nyskaping

- himmel eller helvete?

Tema for konferansen i 2007 var knyttet til utfordringer ved omstillingsprosesser og nyskaping. For å lykkes kreves det kontinuerlig utvikling, men ikke alle utviklingsprosesser er like heldige. Hva er det som gjør at noen prosesser blir suksesshistorier, mens andre blir regelrette katastrofer? Vi vil se på flere ulike utviklingsprosesser som har ført til himmel eller helvete.

Foredragsholderne i 2007:

 

Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla

Berit Kjeldsberg, konserndirektør i Kjeldsberggruppen.

Kaare Gisvold, Dr. ing., styreleder Adresseavisen og Pertra

Vegard Heggem, tidligere fotballproff og daglig leder for Aunan AS

Morten K. Andersen, advokat og gründer av Notar Gruppen

Gunnar Friberg, administrerende direktør ved Bredero Shaw Norway.

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen