Bergmannskonferansen 2010

kompetanse

- vår største lederutfordring?

Tema for konferansen var i 2010 knyttet til tilgang på nok og riktig kompetanse i ulike sammenhenger og næringer. Etter vår mening vil dette være en av Norges største utfordringer i årene framover. Vi ønsket å se på betydningen av mennesket som ressurs fra ulike vinklinger.

Foredragsholderne i 2010:

 

Torvald Stoltenberg, tidligere utenriksminister, forsvarsminister, FNs Høykommissær for flyktninger, megler på Balkan og president i Røde Kors

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen

Bård Brænde, daglig leder i Curious

Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag

Scilla Treschow Hokholt, bonde og gründer

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen