Bergmannskonferansen 2011

etter finanskrisen

- full stopp eller bånn gass?

Tema for Bergmannskonferansen 2011 var status for norsk økonomi. Hva har skjedd under Finanskrisen, og hva har vi lært? Hvordan har samfunnet, økonomien og bedriftene utviklet seg, som en konsekvens av dette. Har de beste overlevd? Har vi en mer velfungerende økonomi i dag, og er bedriftene bedre rustet for framtidens utfordringer? Hvordan tror vi utviklingen vil bli framover?

 

 

Foredragsholderne i 2011:

 

Bjørn M. Wiggen, konsernsjef for Orkla ASA

Julie Brodtkorb Voldberg, Kvinnepolitisk leder i Høyre

Dag Olav Løset, Senior Manager i Ernst & Young AS

Tor Inge Akselsen, Kommunikasjonsdirektør i Statnett

Ida Lise Salberg, Daglig leder for Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospital

Freddy Aursø, Administrerende direktør i Bigmouthmedia Norge

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen