Bergmannskonferansen 2012

Norsk industri

- fra bergmann til seigmann?

Tema for 2012 var situasjonen for norsk industri. I de siste årene har det vært mange og krevende utfordringer for norsk industri. Bergmannskonferansen ønsker å sette dette på dagsorden, og se spesielt på norsk og utenlandsk eierskap, tilgang på risikovillig kapital og energi/kraft og andre rammebetingelser.

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen