1/1

Bergmannskonferansen 2013

Norsk næringslivs fremtid

Med årets tema ønsker vi å sette fokus på muligheter for norsk næringsliv framover. Vi befinner oss i en omskiftelig verden med stadig nye rammevilkår og økt grad av internasjonalisering. Hvordan kan ulike næringer best tilpasse seg, og utnytte de muligheter som finnes, gjennom innovasjon og utvikling. Forandring medfører både utfordringer og fordeler. Hvordan oppnå økte marginer gjennom utvikling?

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen