1/1

Bergmannskonferansen 2014

skaperkraft og endringsevne

Tema: Skaperkraft og endringsevne – strategiske forutsetninger?     

All virksomhet må kontinuerlig utvikle og tilpasse seg for å være konkurransedyktig. Selv suksessbedrifter kan ikke hvile på laurbærene, om de ønsker å også være morgendagens vinnere. Det stilles stadig nye krav både til privat og offentlig virksomhet, og rammevilkårene er i konstant endring. Internasjonalisering åpner for nye konkurransesituasjoner, men også for nye muligheter. Hvordan kan den enkelte virksomhet tilpasse seg fremtiden best mulig, når det eneste vi med sikkerhet vet om den er at den kommer?

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen