Bergmannskonferansen 2015

Kompetanse + kapital

= vekst?

Kompetanse+kapital=vekst? – har Midt-Norge det som trengs?    

Vekst i Midt-Norge forutsetter at regionens næringsliv og industri har tilgang på nødvendig kapital og kompetanse. I hvilken grad klarer vi i Midt-Norge å utvikle de mange gode ideene som skapes i regionen? Hvordan kan vi bygge en sterk region; både i byen, langs kysten og i innlandet?

Se komplett program som PDF her

© 2020 Bergmannskonferansen