Velkommen til 

Bergmannskonferansen

Bergmannskonferansen er en midtnorsk næringslivskonferanse, som retter seg mot ledere på tvers av bransjer. Den finner sted i ”Orklas vugge”, i det historiske gruvesamfunnet Løkken Verk. Konferansen i 2019 blir den 14. i rekken. Den skal formidle verdier i tråd med det ”Bergmannen” har stått for det vil si: Tålmodighet, langsiktighet og stolthet. Konferansen skal være intim, ha tema og foredrag av høy kvalitet, og det legges stor vekt på hyggelige rammer rundt arrangementet.

Om konferansen

Bergmannskonferansen består av to deler:

Festmiddag ved Orklas Gjestebolig

Middagen finner sted kvelden før konferansen. gir unik mulighet for å bli kjent med de øvrige deltakerne og foredragsholderne. De fleste foredragsholderne kommer kvelden i forveien, og overnatter ved Orklas Gjestebolig.

Konferansen

Konferansen er fra kl 09:00 til 16:00. Det er lagt inn rom for pauser og en lengre lunsj, da det sosiale ved konferansen er svært viktig for deltakerne.

Konferansen har de siste årene hatt mange spennende tema, som har engasjert ledere på tvers av bransjer. Bergmannskonferansen er en liten konferanse, men med stort fokus på kvalitet. Vi ønsker å tilby både deltakere og foredragsholdere en flott og unik opplevelse.

Arrangør:

Bergmannskonferansen ble etablert av Ingunn Aspli (tidl. Rekstad) i 2006, og har i alle år vært gjennomført av henne og hennes firma Moment. Ingunn Aspli er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, med fordypning i strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. Hun jobbet i Oslo som prosjektleder innen markedsføring, før hun i 2005 etablerte Moment events AS. Bergmannskonferansen ble startet året etter, våren 2006. I tillegg til Bergmannskonferansen jobber hun også med Orkangerkonferansen og andre arrangement først og fremst i Midt-Norge.

© 2020 Bergmannskonferansen